Trà Cung Đình Huế – Loại Thương Gia – 80 gói x 20g

2.000.000 VNĐ

  • Tên sản phẩm: Trà Cung Đình Huế – Loại thương gia
  • Khối lượng tịnh: 80 gói x 20g
  • Thương hiệu: Trà Cung Đình Huế Đức Phượng
  • Bảo Quản: Để sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát
Trà Cung Đình Huế – Loại Thương Gia – 80 gói x 20g

2.000.000 VNĐ